Seleccionar página

La Diputació de Tarragona va concedir a Els Centpeus de Vallmoll, Associació Cultural una subvenció per Activitats Esportives Singulars 2023, dins la línia de “Subvencions per entitats esportives sense afany de lucre que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2023).»

Concepte: Activitats esportives – Temporada 2023

Pressupost Elegible: 11.106,03€
Import concedit: 9.036,03€

La Diputació de Tarragona va concedir a Els Centpeus de Vallmoll, Associació Cultural una subvenció per Activitats Esportives Singulars 2023, dins la línia de “Subvencions a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2023).»

Concepte: Activitats culturals 2023 · 10è Aniversari

Pressupost Elegible: 3.310,70€
Import concedit: 2.840,78€

La Diputació de Tarragona va concedir a Els Centpeus de Vallmoll, Associació Cultural una subvenció per Activitats Esportives Singulars 2023, dins la línia de “Subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials (any 2023).»

Concepte: Condicionament espai museu local entitat i equipaments, exposició fotgràfica «10 anys de Centpeus» a Ca Ballester.

Pressupost Elegible: 8.262,34€
Import concedit: 4.823,80€