CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ ESPECIAL PER A L’ADQUISICIÓ DE CALÇAT ESPECÍFIC DE MUNTANYA

TEMPORADA 2022

En sessió ordinària de la Junta Directiva d’Els Centpeus de Vallmoll, Associació Cultural, celebrada el passat 7 de gener de 2022, s’acorda aprovar la convocatòria de subvenció destinada a finançar una part de la compra del calçat específic i necessari per la pràctica de les activitats de senderismes i muntanya de la nostra entitat.

Requisits dels beneficiaris

Aquesta subvenció va destinada exclusivament a les sòcies i socis de l’entitat que compleixin els requisits previstos d’aquesta subvenció.

Els beneficiaris han d’estar al corrent de la quota anual 2022, i no ser deutor de cap concepte amb Els Centpeus de Vallmoll, AC.

Els beneficiaris han d’haver participat en un mínim de deu de les caminades programades durant la temporada en curs de la subvenció.

Queden excloses totes aquelles activitats programades per l’entitat que no estiguin estrictament relacionades amb el senderisme i muntanya.

Import i concessió de la subvenció

Els Centpeus de Vallmoll, Associació Cultural, subvencionarà amb 25€, la compra de calçat específic de senderisme i muntanya.

La subvenció es concedirà de forma directa, si es compleixen els requisits previstos, amb la documentació completa i correcta, i dins els terminis establers.

Forma i termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud es presentarà a través d’aquest FORMULARI no s’acceptarà cap altra format.

La presentació de sol·licituds s’inicia el dimarts 15 de novembre i finalitza el 31 de desembre de 2022. Només es podrà presentar una sol·licitud per sòcia/soci.

Justificació de la subvenció

La justificació de la subvenció concedida s’haurà d’acreditar mitjançant factura de compra nominal o tiquet de compra, i anirà acompanyant del comprovant bancari de pagament, amb data de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022, aquesta documentació s’adjuntarà al formulari de sol·licitud.

Pagament de la subvenció

La subvenció es lliurarà mitjançant transferència bancaria, un cop comprovada la correcta justificació, dins el mes següent de la data límit de presentació de sol·licituds (31 de desembre de 2022).

Vallmoll, 10 d’Octubre de 2022