JURAT I VEREDICTE

JURAT

El jurat estarà format per persones de reconeguda vàlua en el món fotogràfic i coneixedors de la muntanya i per un representant d’Els Centpeus de Vallmoll, Associació Cultural, que actuarà de secretaria/i, amb veu i sense vot. El seu veredicte serà inapel·lable.

El nom dels membres del jurat es farà públic el dia del lliurament dels premis. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis. El jurat podrà resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases, i serà inapel·lable.

VEREDICTE i EXPOSICIÓ

El Veredicte és farà el diumenge 17 de desembre de 2023 coincidint amb el dinar de Nadal i festa final de temporada de l’entitat, i l’acte d’inauguració de l’exposició de les fotografies guanyadores del concurs.

Hi haurà 15 dies per presentar al·legacions.

EXPOSICIÓ

Un dels objectius d’aquest concurs, és organitzar una exposició amb les fotografies guanyadores de cadascú de les categories i premis. Aquesta exposició s’ubicarà al Restaurant El Pilar d’en Joan.

OBRES PREMIADES

Els Centpeus de Vallmoll, Associació Cultural i els autors en cediran els seus drets, per tal de reproduir les imatges en les activitats pròpies de l’entitat, els autors sempre seran citats. En cas de ser fotografia digital, s’entregarà una còpia de les obres premiades.

RESPONSABILITATS

Els participants es responsabilitzaran que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de la propietat intel·lectual, a les quals els participants poden estar adscrits.

PARTICIPACIÓ

La participació en aquest concurs fotogràfic pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

MODIFICACIONS DE LES BASES

L’organització del concurs es reserva el dret de modificar qualsevol base d’aquesta convocatòria, especialment les referents a les dates de l’exposició i del veredicte. En tot cas, qualsevol modificació s’avisaria amb antelació via web de l’entitat:  www.elscentpeusvallmoll.cat