Federació (Feec)

Rambla 41, pral.
08002 Barcelona
Telèfon: 934 120 777
Fax: 934 126 353
feec@feec.cat