Certificat deducció quota IRPF – FEEC

Benvolguts, aquest any i per primera vegada la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha emès un certificat de donació per tots els federats i federades.

Aquest certificat es possible gràcies a les gestions realitzades per la FEEC davant de l’Agència Tributària per poder-nos acollir com a entitat beneficiària en la llei de mecenatge d’acord amb el que estableix la llei 49/2002 de 23 de desembre 2002, del Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i incentius fiscals al mecenatge.

D’aquesta manera, la base de deducció de l’import fins a 150 euros és al 80% i la resta de la base de deducció al 35%. Aquest percentatge del 35% s’elevarà fins al 40% si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o
aportacions amb dret a deducció a favor de la mateixa entitat per import igual o superior.

Per aquest motiu en la declaració de renda d’enguany trobareu segons el tipus de llicència l’import de 19,50€ o l’import de 28,80€ com una aportació en concepte de donació  a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Aquest és un import deduïble a la quota de l’IRPF, i dependent de la situació fiscal de cadascú es podrà desgravar el màxim permès per llei. L’import d’aquesta deducció es consignarà a la casella [0722] de l’annex A.2) de la declaració.

Aquesta quantitat de 19,50€ o 28,80€ és concepte de donació pura i simple. Només es pot desgravar la part de la llicència que no té una contraprestació de serveis, aquests imports els tenim desglossat i una vegada que s’han tret els imports de l’assegurança d’accidents, l’assegurança de responsabilitat civil, la revista Vèrtex, el descompte a refugis, la quota que queda en concepte d’aportació és la que surt al certificat.

Aquestes aportacions com sempre la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya la destina al compliment dels programes esportius definits a les seves finalitats estatuàries, com el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i esportiva, ajudes a programes a les entitats, als esportistes i al manteniment dels senders de Catalunya.

Els federats i federades es podran descarregar el certificat a la seva àrea privada que trobaran al web de la FEEC www.feec.cat, icona “Certificat de Donació”

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha treballat intensament per aconseguir aquests beneficis per als seus federats i federades. No ha estat una tasca senzilla però sempre hem apostat per poder seguir millorant les condicions del nostre col·lectiu compromès amb el que signifiquen els valors de la muntanya.

Per qualsevol dubte podeu enviar un correu a feec@feec.cat o trucar al 93 412 07 77

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *